Categorie: Documente utile

MODELE DE FORMULARE PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DSP PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE

MODEL CERERE AVIZE ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE Către Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin                                                     Domnule Director, Subsemnatul /a______________________________________________reprezentant al_____________________________________________________în calitate de___________________________________vă rog să-mi aprobați desfășurarea evenimentului_______________________________________________________în locația______________________________________________________organizat în data de ____________________________.    Organizator,                                                                                  Data ,    Nume /Prenume / Semnătură ________________                          _________     Adresă _______________________    Telefon _______________    E-mail _________________ FISĂ EVALUARE RISC ȘI […]

Documente necesare certificării activității de înfrumusețare precum și cele de dezinsecție/dezinfecție/deratizare

Documente necesare pentru  Certificarea Conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică pentru activităţile DDD –  Cod CAEN 8129 CERERE  însoţită de următoarele documente: a) memoriul tehnic – va fi descris spaţiul şi activitaţile, dotările, utilităţi, număr personal…. b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă; c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări […]

Concurs de angajare pentru dezinfector

ANUNȚ Directia de Sănătate Publică a judetului Caraș – Severin organizează in perioada  06 ianuarie – 08  ianuarie 2020 concurs pentru ocuparea postului vacant de agent dezinfectie , deratizare, dezinsectie la Serviciul Supraveghere in sănătate publică – Compartimentul Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile. Pentru a participa la concurs  candidații trebuie să indeplineasca următoarele conditii […]

Important! DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE REZIDENȚIAT PE LOC ȘI PE POST – SESIUNEA 8 DECEMBRIE 2019

Candidatul/a trebuie sa prezinte la inscriere urmatoarele: ( NU SE PRIMESC DOSARE PRIN POSTA) UN DOSAR PLIC pe care veti nota: Numele de familie, initiala /initialele tatalui, precum si toate prenumele candidatului inscrise in buletinul , cartea de identitate sau pasaportul cu care se va legitima la intrarea in sala, aflate in termen de valabilitate; […]