Programul Național de Tratamente în Străinătate

a) Numărul solicitărilor înregistrate la DSP pentru trimiterea la tratament în străinătate;

2

b) Stadiul rezolvării dosarelor înregistrate, cu următoarele menţiuni:b.1) numărul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale; b.2) numărul dosarelor pentru care s-a iniţiat corespondenţa cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale;b.3) numărul dosarelor transmise Ministerului Sănătăţii spre aprobare;b.4) numărul dosarelor aprobate de către Ministerul Sănătăţii;

Rezolvate

c) Numărul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate – urgenţă medicală sau cu risc vital crescut (major);

2

d) Numărul dosarelor înregistrate pentru control medical;

2

e) Numărul dosarelor pentru care se solicită suplimentarea finanţării.(12)Actualizarea datelor prevăzute la alin. (11) se realizează lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna anterioară.

1