Categorie: Avize / Autorizații

MODELE DE FORMULARE PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DSP PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE

MODEL CERERE AVIZE ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE Către Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin                                                     Domnule Director, Subsemnatul /a______________________________________________reprezentant al_____________________________________________________în calitate de___________________________________vă rog să-mi aprobați desfășurarea evenimentului_______________________________________________________în locația______________________________________________________organizat în data de ____________________________.    Organizator,                                                                                  Data ,    Nume /Prenume / Semnătură ________________                          _________     Adresă _______________________    Telefon _______________    E-mail _________________ FISĂ EVALUARE RISC ȘI […]

Documente necesare pentru  Certificarea Conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică pentru activităţile DDD –  Cod CAEN 8129

CERERE  însoţită de următoarele documente: a) memoriul tehnic – va fi descris spaţiul şi activitaţile, dotările, utilităţi, număr personal. b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă; c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate; d) certificatul constatator cu activitatea Cod CAEN 8129; e) Cui – ul firmei; f) declaraţia […]

Saloanele de înfrumusețare vor solicita la DSP certificarea activităților cu risc pentru sănătatea populației

ORDIN nr. 15 din 14 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie […]