Categorie: Examene, concursuri, promovari

Anunț angajare personal

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv […]

DSP Caraș-Severin angajează pe perioadă determinată

ANEXA NR.2           la metodologie CERERE     pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual,  în baza <LLNK 12020    55 10 202  11 29>art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19         Subsemnatul(a), ……………………………………………………………………………………………………., cu domiciliul în localitatea …………………………………………., str. ……………………………………………….. […]

Model de cerere pentru înscriere la rezidențiat

Persoana desemnată  de unitatea sanitară pentru eliberarea certificatului medical TIP A5 este dl dr. BUNDA EMIL – Spitalul Județean de Urgență Reșița. Afisare ORDIN nr. 1.699 din 5 octombrie 2020   accesat acum Afisare METODOLOGIE din 5 octombrie 2020   accesat acum Afisare ORDIN nr. 1.697 din 5 octombrie 2020   accesat acum Afisare ORDIN nr. 1.698 din 5 […]