Categorie: Examene, concursuri, promovari

Colegiul Fizioterapeuților din România organizează examen pentru obținerea gradului de specialist

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) organizează examenul pentru obţinerea gradului specialist, respectiv principal pentru anul 2023, conform prevederilor din Metodologia-Cadru din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3931/2022, publicat în M. Of. nr. 9 din 5 ianuarie 2023 („Metodologia-Cadru”). I. DOCUMENTELE […]

Examen de promovare în grad profesional

Nr. 3531 / 04.05.2023 ANUNȚ Direcția de Sănătate Publică Caraș – Severin  cu sediul în Reșița, str. Spitalului, nr. 36, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior gradului de debutant în conformitate cu H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar […]

Concurs rezidențiat 2022

PERSOANELE DESEMNATE DE CĂTRE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DIN REȘIȚA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI MEDICAL TIP A 5 SUNT URMĂTOARELE: 0 DR. CISMARU GHEORGHIȚA – MEDIC PRIMAR ȘEF SECȚIE PSIHIATRIE PROGRAM DE LUCRU ZILNIC ORELE 10 – 12 ÎN INCINTA STAȚIONARULUI 2 AL SJUR, SECȚIA PSIHIATRIE, STR. SPITALULUI 36, REȘIȚA. 0 DR. PASĂRE EUGENIA-ADRIANA – MEDIC […]