Categorie: Documente utile

Informare privind modalitățile de raportare ale încălcărilor legii

Raportarea privind incălcări ale legii se efectuează în cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin in principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente (punctul “a” de mai jos). Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare privind incălcări ale legii poate alege, insă, intre canalul intern de raportare si canalul extern de raportare. Persoanele care […]

Colegiul Fizioterapeuților din România organizează examen pentru obținerea gradului de specialist

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) organizează examenul pentru obţinerea gradului specialist, respectiv principal pentru anul 2023, conform prevederilor din Metodologia-Cadru din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3931/2022, publicat în M. Of. nr. 9 din 5 ianuarie 2023 („Metodologia-Cadru”). I. DOCUMENTELE […]

ORDINUL 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică. Documente necesare și modele de contract

EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ORDINUL 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 1 aprilie 2022 Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.498/2022 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în […]