Categorie: Documente utile

MODELE DE FORMULARE PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DSP PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE

MODEL CERERE AVIZE ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE Către Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin                                                     Domnule Director, Subsemnatul /a______________________________________________reprezentant al_____________________________________________________în calitate de___________________________________vă rog să-mi aprobați desfășurarea evenimentului_______________________________________________________în locația______________________________________________________organizat în data de ____________________________.    Organizator,                                                                                  Data ,    Nume /Prenume / Semnătură ________________                          _________     Adresă _______________________    Telefon _______________    E-mail _________________ FISĂ EVALUARE RISC ȘI […]