26 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ŞI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

Începând din 1987, în fiecare an, în data de 26 iunie, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) se marchează Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, ca expresie a determinării ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea la nivelul statelor membre, pentru atingerea obiectivului de a avea o societate internaţională fără consum abuziv de droguri.

An de an, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) coordonează campania globală de marcare a Zilei Internaţionale împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, propunând diverse teme adaptate problematicii drogurilor la nivel mondial, cu scopul de a trage un semnal de alarmă şi a determina factorii de decizie implicaţi să acţioneze eficient pentru contracararea acestui fenomen.

Anul acesta, tema propusă de UNODC este „SĂNĂTATE PENTRU JUSTIŢIE. JUSTIŢIE PENTRU SĂNĂTATE”, temă ce îşi propune să sublinieze importanţa cooperării între instituţiile din domeniul sănătăţii şi justiţiei. Un răspuns eficient la problema drogurilor are nevoie de colaborarea strânsă între justiţie, sănătate şi serviciile sociale, pentru a oferi soluţii integrate, în acord cu convenţiile internaţionale şi cu respectarea drepturilor omului.

În concordanță cu misiunea instituțională și, implicit, cu obiectivele specifice cuprinse în documentele strategice în domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Națională Antidrog (ANA) se alătură, ca în fiecare an, organismelor internaționale în marcarea Zilei Internaţionale împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri, prin organizarea de activităţi, la nivel naţional, menite să tragă un semnal de alarmă cu privire la dinamica acestui fenomen.

Astfel, ANA va promova mesajul propus de UNODC şi va organiza o serie de activităţi de informare, sensibilizare, conştientizare şi de petrecere a timpului liber, concursuri sportive cu tematică antidrog, destinate copiilor şi tinerilor, dezbateri pe teme corelate cu uzul, abuzul și traficul de droguri, precum şi exerciții cu ochelarii care simulează efectele consumului de alcool și droguri, având ca obiectiv conștientizarea tinerilor cu privire la riscurile și pericolele consumului de substanţe interzise.

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin, și Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin, a organizat în data de 25.06.2019, la sediul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin, o conferință de presă și dezbatere cu tema: SĂNĂTATE PENTRU JUSTIȚIE. JUSTIȚIE PENTRU SĂNĂTATE.

Totodată, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Caraș-Severin va organiza activități subsumate campaniei UNODC – „SĂNĂTATE PENTRU JUSTIŢIE. JUSTIŢIE PENTRU SĂNĂTATE”, alături de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin și instituţiile din domeniul justiţiei, sănătăţii şi al reintegrării sociale, precum şi o serie de acţiuni de promovare a unui stil de viaţă sănătos adresat copiilor şi tinerilor din comunitate.

***

Subtemele campaniei de anul acesta se referă la:

  1. Tratament adaptat pentru consumatorii de droguri:

Pentru a oferi acces la tratament pentru persoanele care consumă droguri, instituţiile din domeniul justiţiei şi sănătăţii trebuie să lucreze împreună.

Acest lucru se aplică pentru serviciile de tratament şi cele de reducere a riscurilor disponibile atât în  comunitate, cât şi în mediul privativ de libertate.

  • Crearea legăturii între prevenire, tratament şi incluziune socială:

Întărirea legăturilor de comunicare în familii, şcoli şi comunitate poate creşte rezistenţa tinerilor în faţa drogurilor şi poate susţine reabilitarea şi reintegrarea socială, ajutând la prevenirea criminalităţii şi a violenţei.

  • Acumularea cunoştinţelor necesare în domeniul justiţiei şi al sănătăţii:

Sunt necesare studii şi analize pentru a cunoaşte cât mai bine problematica drogurilor, pentru ca factorii de decizie să fie cât mai bine informaţi şi pentru ca deciziile care se iau în domeniu să fie bazate pe evidenţe ştiinţifice.

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog

Caraș-Severin, Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin