Categorie: Utile

DSP Caraș-Severin angajează pe perioadă determinată

ANEXA NR.2           la metodologie CERERE     pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual,  în baza <LLNK 12020    55 10 202  11 29>art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19         Subsemnatul(a), ……………………………………………………………………………………………………., cu domiciliul în localitatea …………………………………………., str. ……………………………………………….. […]