Comunicat – Instituția Prefectului Caraș-Severin

Având în vedere că lupta contra răspândirii COVID-19 poate fi câştigată doar cu un efort comun şi cu o conlucrare armonioasă între populaţie şi autorităţile statului, Instituţia Prefectului Caraş-Severin face insistent un apel la cetăţenii judeţului să aplice prevederile Ordonanţei Militare nr. 2 din 21.03.2020, privitoare la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.

Începând de astăzi, 23.03.2020, ora 22:00, se va restricţiona circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei. În intervalul orar 06:00 – 22:00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă după următoarele reguli:

            a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

            b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

            c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

            d) deplasarea din  motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui  membru  al familiei;

            e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.

Conform art. 5 din Ordonanţa Militară nr. 2, din 21.03.2020, pentru verificarea motivului  deplasării în interes profesional, cetăţenii sunt obligaţi să prezinte, la cererea autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere. Totodată, pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, cetăţenii sunt obligaţi să prezinte, la cererea autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Ordonanţa Militară nr. 2 din 21.03.2020, precum şi modelul pentru declaraţia pe proprie răspundere/adeverinţa care trebuie completată de angajator pot fi găsite pe site-ul Instituţiei Prefectului –  Caraş-Severin, https://cs.prefectura.mai.gov.ro, secţiunea Activităţi – Situaţii de urgenţă.

Stimaţi cetăţeni, dorim  să subliniem că măsurile vor fi ferme şi fără precedent, dovediţi responsabilitate şi ajutaţi-ne să vă ajutăm!

                                                                                               BIROUL DE PRESĂ

Sursa foto: reșița.ro