Documente necesare certificării activității de înfrumusețare precum și cele de dezinsecție/dezinfecție/deratizare

Documente necesare pentru  Certificarea Conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică pentru activităţile DDD –  Cod CAEN 8129

CERERE  însoţită de următoarele documente:

a) memoriul tehnic – va fi descris spaţiul şi activitaţile, dotările, utilităţi, număr personal….

b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;

c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;

d) certificatul constatator cu activitatea Cod CAEN 8129;

e) CUI- ul firmei

f) declaraţia privind deţinerea legală a spaţiului ( contract închiriere, comodat, Extras CF);

g) chitanţa de plată a tarifului de certificare nr………… din data de ……………, în valoare de 200 lei;

h) Certificat de specialitate, calificare/atestare operator DDD

i) contract cu o firmă specializată de ridicare a deşeurilor periculoase;

Documente necesare pentru  Certificarea Conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică pentru activităţi de înfrumuseţare Cod CAEN 9602, 9603

CERERE  însoţită de următoarele documente:

a) memoriul tehnic – va fi descris spaţiul şi activitaţile, dotările, utilităţi, număr personal….

b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;

c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;

d) certificatul constatator cu activitatea Cod CAEN 9604.

e) Cui- ul firmei

f) declaraţia privind deţinerea legală a spaţiului ( contract închiriere, comodat, Extras CF);

g) chitanţa de plată a tarifului de certificare nr………… din data de ……………, în valoare de 200 lei;

h) Certificat de specialitate ( pentru activităţile solariilor) pentru personal;

i) contract cu o firmă specializată de ridicare a deşeurilor periculoase;