Domeniul nuclear

Sef laborator: ing. Bugaru Fiu (interimar)

adresa: jud. Caras – Severin, loc. Resita, str. Spitalului, nr.36

tel.: 0255/224081 fax: 0255/224081

e-mail: lab_ig_radiatii_cs@yahoo.com

Activitati  desfasurate:

1. Avizarea si Autorizarea sanitara a activitatilor  nucleare  ( vezi anexa  1);

2. Controlul expunerii medicale a populatiei ca urmare a utilizarii radiatiilor ionizante in aplicatiile medicale ;

3. Supravegherea starii de sanatate a personalului expus profesional ;

4. Supravegherea starii de sanatate a grupurilor de populatie cu risc crescut de expunere la radiatii ionizante ;

5. Controlul radioactivitatii apei potabile,alimentelor si altor bunuri de larg consum ;

6. Interventie in caz de situatii de urgenta radiologica si accident nuclear

Documente emise la solicitarea persoanelor fizice si juridice:

1. Avize  sanitare

2. Autorizatii  sanitare

3. Buletine  de  masuratori

Acte necesare in vederea obtinerii documentelor emise:

1. Avize  sanitare  ( vezi  anexa  2)

2. Autorizatii  sanitare  ( vezi  anexa  3)

Taxe:

Ordinul  MS nr. 208/07.03.2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul Directiilor de Sanatate Publica  Judetene si a Municipiului Bucuresti si de Institul National de Sanatate Publica

Autorizatii:

autorizatie CNCAN - utilizare autorizatie CNCAN - transport certificat de desemnare CNCAN