Acte normative

 

Actele normative care reglementeaza activitatea

1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii publice ;

2. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare,republicata ,cu modificarile ulterioare ;

3. Ordinul MSP 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatilor de Sanatate Publica;

4. Ordinul MS Nr.381/2004 privind Aprobarea Normelor Sanitare de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare ;

5. Ordinul MS Nr. 431 /2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate in reteaua Ministerului Sanatatii ;

6. Ordinul comun MSF si CNCAN Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale ;

7. Ordinul MSP Nr. 1542/2006 privind inregistrarea si raportarea dozei pacientilor ;

8. MSP /2007 – Reglementare specifica referitoare la expunerea medicala in radiologia pediatrica /2007 ;

9. MSP / 2007 – Reglementare specifica referitoare la expunerea medicala la radiatii ionizante a gravidelor ;

10.  Normele fundamentale de securitate radiologica/2000 ;

11.  Ordinul comun MSF ,MAAP si CNCAN Nr.856/112/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele si furajele contaminate radioactiv dupa un accident nucleare sau alta situatie de urgenta ;

12.  Ordinul comun MSF,MAAP si CNCAN Nr. 855/98/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele si ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante ;

13.  Legea Nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de igiena si sanatate publica,cu modificarile ulterioare.