Membri Consiliu Administrație

Anunt de recrutare Membri in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Unifarm S.A.

In conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sanatatii, in calitate de Autoritate Publica Tutelara, selectioneaza un nr. de 2 membri reprezentanti ai Ministerului Sanatatii in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Unifarm S.A.

Anuntul extins, cuprinzand criteriile de selectie si lista documentelor ce trebuiesc depuse in vederea candidaturii, se gaseste pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii, la adresa www.ms.ro sectiunea Informare>Noutati.

Candidaturile cuprinzand documentele solicitate in anunt vor fi depuse la Directia Generala Resurse Umane si Calificare – Compartiment Incadrari Personal.