Formularul digital de intrare în România nu mai este în vigoare dar amenzile aplicate anterior vor trebui achitate de cei care nu l-au completat

Având în vedere încetarea stării de alertă instituite pe teritoriul României şi, respectiv, încetarea aplicabilităţii măsurilor adoptate pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19, aplicabile persoanelor care intră pe teritoriul României, referitoare la identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, precum şi măsurile referitoare la carantinarea persoanelor,

Având în vedere că obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României sau în maximum 24 de ore de la intrarea în ţară, nu mai este oportună ca urmare a încetării stării de alertă instituite pe teritoriul României,

Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată
,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021
 privind implementarea formularului digital de intrare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1190 din 15 decembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

ART. II

    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate datele cu caracter personal colectate de Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021
 privind implementarea formularului digital de intrare în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au fost şterse conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se stochează pentru o perioadă de 6 luni de la momentul colectării, în vederea utilizării acestora în activitatea de soluţionare a petiţiilor şi în instanţele de judecată.

                     PRIM-MINISTRU

                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Menționăm că amenzile aplicate de către DSP Caraș-Severin până la momentul intrării în vigoare a prevederii de mai sus vor fi în continuare generate și trimise celor care nu au completat acel formular.