Important! DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE REZIDENȚIAT PE LOC ȘI PE POST – SESIUNEA 8 DECEMBRIE 2019

Candidatul/a trebuie sa prezinte la inscriere urmatoarele:

( NU SE PRIMESC DOSARE PRIN POSTA)

UN DOSAR PLIC pe care veti nota:

 • Numele de familie, initiala /initialele tatalui, precum si toate prenumele candidatului inscrise in buletinul , cartea de identitate sau pasaportul cu care se va legitima la intrarea in sala, aflate in termen de valabilitate;
 • Sesiunea 8 decembrie 2019
 • Domeniul pentru care concureaza
 • Centrul universitar de concurs
 • CEREREA DE inscriere la concurs
 • XEROCOPIA BULETINULUI/CARTII DE IDENTITATE SAU A PASAPORTULUI (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii) cu care se va legitima la intrarea in sala , aflate in termen de valabilitate;
 • COPIA DIPLOMEI DE LICENTA DE MEDIC, STOMATOLOG (MEDIC DENTIST) SAU FARMACIST.
 • ABSOLVENTII PROMOTIEI 2019 pot prezenta , pana la eliberarea diplomei de licenta, ADEVERINTA PRIVIND PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENTA.
 • ADEVERINTA eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca –  numai pentru rezidenti si specialisti.
 • CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 pe care se aplica timbru fiscal ( IN ORIGINAL) privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, in care se precizeaza ca este:
 •  APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza ( cu precizarea domeniului ( de ex. Domeniul medicina/medicinadentara/farmacie).
 • COPIA ACTELOR DOVEDITOARE (certificat de casatorie, etc.) privind schimbarea numelui fata de numele inscris in diploma de licenta, daca este cazul;
 1. CHITANTA DE PLATA A TAXEI de concurs de 400 lei/PARTICIPANT. TAXA se va plati in contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX., CUI – 4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1 , Bucuresti, cod 010024.

Documentele vor fi insotite de original in vederea certificarii la depunere conform art.2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179/2017.

      In cazul in care persoana se prezinta cu copiile legalizate dupa documente, Directia de Sanatate Publica este obligata sa le accepte .

Potrivit alin. (4) al art. 2 din actul normativ amintit (4) In cazul in care persoana se prezinta cu copia legalizata dupa document, in scopul furnizarii serviciului public, institutia sau organul de specialitate al administartiei publice centrale este obligata/obligat sa o accepte.

Persoanele care nu isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs.

Dupa finaalizarea inscrierilor , respectiv la data de 19 noiembrie 2019, ora 16,00, candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs, atrage masura eliminarii candidatului respectiv de concurs.