Informare privind modalitățile de raportare ale încălcărilor legii

Raportarea privind incălcări ale legii se efectuează în cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin in principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente (punctul “a” de mai jos). Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare privind incălcări ale legii poate alege, insă, intre canalul intern de raportare si canalul extern de raportare.

Persoanele care raporteaza incălcări ale legii, ce s-au produs sau care sunt susceptibile sa se producă in cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin, au la dispozitie urmatoarele canale de raportare:

a) Raportare internă, se poate realiza dupa cum urmează:

b) Raportare externă – Agentia Natională de Integritate precum si alte entități publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutionează raportari referitoare la incălcări ale legii, in domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr 361/2022);

c) Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

 Ce informații trebuie să contină Raportarea:

Indiferent de canalul de transmitere, Raportarea trebuie să cuprindă, cel putin, urmatoarele informatii:1) numele si prenumele, datele de contact ale avertizorului in interes public; 2) contextul profesional in care au fost obtinute informatiile; 3)persoana vizată, dacă este cunoscută; 4) descrierea faptei susceptibile să constituie incălcare a legii, într-un context profesional, precum si, după caz, probele in sustinerea raportării; 5) data si semnatură, dupa caz.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului in interes public se examinează si se solutionează in măsura in care conține indicii referitoare la incălcări ale legii.