MODELE DE FORMULARE PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI DSP PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE

MODEL CERERE AVIZE ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE

Către Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin

                                                    Domnule Director,

Subsemnatul /a______________________________________________reprezentant

al_____________________________________________________în calitate de___________________________________vă rog să-mi aprobați desfășurarea evenimentului_______________________________________________________în locația______________________________________________________organizat în data de ____________________________.

   Organizator,                                                                                  Data ,

   Nume /Prenume / Semnătură ________________                          _________

    Adresă _______________________

   Telefon _______________

   E-mail _________________

FISĂ EVALUARE RISC ȘI CONDIȚII ORGANIZARE EVENIMENTE ÎNTRE 201 ȘI 1000 PARTICIPANȚI

    Caracteristici eveniment
1   Tipul evenimentului         Sportiv
Religios
Cultural
Festival/Concert
Politic
Conferințe
2 Nivel de activitate Asezat
In picioare
Mobil
3 Durata < 24 ore
1 zi – 1 săptămână
> 1 săptămână
4 Frecvența Recurentă
Unic
5 Participanți Local în zone neafectate
Local în zone afectate
Național cu participanți  din zone neafectate
Național cu participanți  din zone afectate
Internațional cu participanți din zone neafectate
Internațional cu participanți din zone afectate
6   Densitate Densitate scăzută
Densitate medie
Densitate înaltă
7      Vârsta participanți Copii și adolescenți
Adulți
Vârstnici
8       Locul În spații închise
În aer liber
Împrejmuit
9 Igienă/Sănătate Fără
Locuri pentru spălat mâini
Toalete temporare
Toalete permanente

MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Declar că am luat la cunoștință  de prevederile art. 326 ( falsul în declarații ) din Noul Cod Penal referitor la ,, declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ”

           Organizator,                                                                                  Data, 

      Nume / Prenume/ Semnătură

Cererile pentru avizul Direcției de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin se vor trimite pe fax-ul instituției, pe mail sau vor fi depuse personal la secretariatul DSP.