Ordin al Ministerului Sănătății privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice

ORDIN nr. 2.459 din 24 august 2022 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică

EMITENTMINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 august 2022

Văzând Referatul de aprobare nr. 14.989/2022 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin: Articolul 1 Se aprobă Lista tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Pentru determinările sau prestațiile care pot fi efectuate, dar nu sunt cuprinse în prezentul ordin, tarifarea se va face conform devizului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Direcția generală sănătate publică și programe de sănătate și Direcția generală economică din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și Institutul Național de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a)Ordinul ministrului sănătății nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 16 martie 2012;b)Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 1.022/2002 privind tarifele aferente prestațiilor cu plată efectuate de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară și Documentare Medicală la cererea persoanelor fizice și juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 23 decembrie 2002.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătății,
Adriana Pistol,
secretar de statBucurești, 24 august 2022.Nr. 2.459.Anexa nr. 1
LISTA
tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene
și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică

Prestația sau activitateaTariful (lei)
I. MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE ȘI PARAZITOLOGIE
Examenul bacteriologic al sputei32
Antibiograma32
Antibiograma difuzimetrică metoda Kirby-Bauer, 20 discuri antibiotice/chimioterapice41
Determinarea titrului ASLO25
Reacția Wright10
Reacția Widal25
Reacția Huddlesson8
Reacția WDRL13
Examen serologic pentru HIVtest rapid44
ELISA39
Determinare Ag. HBs ELISA45
Confirmare Ag. HBs65
Determinare anticorpi HBsdeterminare calitativă ELISA43
determinare cantitativă ELISA65
Determinarea Ag. HBe ELISA52
Determinarea anticorpilor HBe ELISA52
Determinarea anticorpilor IgM HBc ELISA60
Determinarea anticorpilor HAV65
Determinarea anticorpilor HCV ELISA60
Determinarea anticorpilor HDV78
Determinarea anticorpilor în difteriehemaglutinare pasivă25
ELISA31
Determinarea anticorpilor în tetanos29
Determinarea anticorpilor IG M în rujeolă46
Determinarea anticorpilor IG G în rujeolă46
Determinarea anticorpilor IG M în rubeolă45
Determinarea anticorpilor IG G în rubeolă45
Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă26
Determinarea anticorpilor în infecția cu Chl. trachomatis33
Determinarea anticorpilor IgM în oreion ELISA67
Determinarea anticorpilor în leptospiroză36
Determinarea anticorpilor antileptospira specifici de tip prin reacția de aglutinare microscopică (RAM) în ser uman32
Determinarea anticorpilor în boala Lyme (Borrelia s.l. IgM sau IgG) – ELISA40
Determinarea anticorpilor în boala Lyme (Borrelia s.l. IgM sau IgG) – Blot190
Determinarea anticorpilor în infecția cu virus West Nile (IgM) – ELISA125
Determinarea anticorpilor în infecția cu virusul TBE (IgM sau IgG) – ELISA62
Determinarea anticorpilor în bruceloză36
Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză (Toxoplasma IgM)67
Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză (Toxoplasma IgG)66
Determinarea anticorpilor în trichineloză (Trichinella IgG)69
Determinarea anticorpilor IgM West Nile – ELISA100
Coprocultură48
Coprocultură profilactic44
Coprocultură diagnostic bolnavi49
Coprocultură pozitivă pentru Shigella spp, Salmonella spp, E. coli serotipuri patogene88
Coprocultură negativă pentru Salmonella spp, Shigella spp, E. coli serotipuri patogene32
Urocultură41
Hemocultură65
Hemocultură asistată în sistem automat208
Exsudat faringian50
Secreție faringiană pozitivă pentru streptococi beta-hemolotici44
Secreție faringiană negativă pentru streptococi beta-hemolotici24
Exsudat nazal50
Alte culturi bacteriene
Examen coproparazitologic24
Frotiu în picătură groasă pentru malarie și filarioză40
Examen de spută pentru Pneumocystis carinii10
Alte determinări în boli parazitare
Test rapid malarie40
II. CONTROLUL BACTERIOLOGIC PENTRU SPITALE
Eficiența sterilizării35
Menținerea sterilității45
Catgut chirurgical35
Soluții perfuzabile35
Condiții igienico-sanitare45
Aeromicrofloră40
III. VACCINĂRI
Vaccinări necuprinse în Programul național de imunizări27 + preț vaccin
IV. IGIENĂ
IV.1. Determinări în apă
Determinarea indicatorilor curenți în apă (potabilă și reziduală)
Examen organoleptic și fizic
Culoare, miros, gust15/determinare
pH20
Turbiditate15
Conductivitate15
Examen chimic
Amoniac, amoniu40
Nitriți – metoda spectrofotometrică35
Nitrați – metoda spectrofotometrică35
Cloruri35
Substanțe organice oxidabile – CCOMn35
Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică10/probă
Fier, mangan, aluminiu, brom/bromați, bor/borați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)30/determinare
Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. – determinare (prin spectrofotometrie în absorbție atomică)pregătire probă10/probă
determinare50/element
Calciu, magneziu – determinare chimică35
Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie în absorbție atomică)pregătire probă10
determinare50/element
Detergenți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)47
Fluor (analiză electrochimică)52
Anioni dizolvați: fluorură, iodură, clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat etc.pregătire probă20/probă
determinare (prin ioncromatografie)300/probă 60/anion
Cationi dizolvați: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu, magneziu etc.pregătire probă20/probă
determinare prin ioncromatografie200/probă
Iod (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)28
Iod (determinare chimică)25
Hidrocarburi policiclice aromaticepregătire probă50
determinare prin metoda HPLC200/probă
Trihalometanipregătire probă50/probă
determinare135/probă
Pesticidepregătire probă50/probă
determinare prin gazcromatografie200/probă
Carbon organic totalpregătire probă50
determinare (TOC, IC, TC, NPOC)150/probă
Sulfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)35
Sulfați (determinare volumetrică)30
Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)50
Duritate temporară, permanentă și totală30
Cianuri libere și cianuri totale (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)60
Clor rezidual liber48
Clor rezidual total48
Bor/Borați (determinare prin spectroscopie moleculară)35
Mercur (analiză prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri)pregătire probă25
determinare50
Arsen (analiză prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri)pregătire probă25
determinare50
Determinare prin ICP-MSpregătire probă60
determinare150/element
determinare 6 elemente/probă585
pentru fiecare element suplimentar60/element
Ape reziduale
Culoare12
pH18
Turbiditate18
CBO538
Suspensii44
Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)58
Substanțe organice oxidabile – CCOCr62
Sulfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)44
Fosfați38
Nitriți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)35
Nitrați50
Fenol58
Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)41
Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)62
Detergenți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară)47
Clor rezidual – liber48
Cloruri48
Metale (fier, mangan, aluminiu) – analize spectrofotometrice de absorbție moleculară44
Cianuri70
Parametrii microbiologici și parametrii indicatori de potabilitate a apei
Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică60
Număr de colonii la 22°C și 37°C37/parametru
Bacterii coliforme70
Escherichia coli70
Enterococi70
Clostridium perfringens135
Bacterii din genul Salmonella135
Pseudomonas aeruginosa73
Legionella pneumophila695
Alte determinări
Analiza microbiologică a apei de îmbăiere din zonele naturale250/probă
Analiza microbiologică a apei de piscină250/probă
Analiza parazitologică a apei potabile200/probă
Analiza microbiologică a apei reziduale300/probă
IV.2. Determinări în alimente
Examen fizic
Umiditate30
Examinări chimice
Aciditate totală30
Metale (plumb, cadmiu etc.), prin spectrofotometrie în absorbție atomicăpregătire probă50
determinare50/probă
Mercur, prin spectrofotometrie în absorbție atomicăpregătire probă70
determinare50/probă
Conservanți (metoda clasică)35
Conservanți (prin lichidcromatografie – HPLC)pregătire probă50
determinare200/probă
Azotați75
Sulfit total (metoda enzimatică)110
Iod total în sarea iodată120
Determinarea glutenului umed25
Determinări de aditivi alimentari
Determinare prin lichidcromatografie (HPLC)pregătirea probei de alimente pentru determinare de îndulcitori, conservanți, coloranți etc.50
determinare200
Determinare prin ioncromatografie de nitrați, nitriți, fosfațipregătirea probei50
determinare200/probă
Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliți de pesticide în alimente cu destinație nutrițională specială
Determinare prin gazcromatografie – pregătirea probei100
Determinare prin GC – pesticide organoclorurate250/probă
Determinare prin GC – pesticide organofosforice250/probă
Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) – pregătirea probei100
Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) – alte pesticide200/probă
Determinare de micotoxine
Determinarea reziduurilor de micotoxine prin ELISA cu purificare pe coloana de imunoafinitate350/probă
Determinarea reziduurilor de micotoxine prin ELISA fără purificare230/probă
Determinarea reziduurilor de micotoxine prin ELISA cu identificare rapidă60/probă
Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) – pregătirea probei de alimente
Prelucrare probă la determinarea aflatoxinei M1 din lapte praf prin HPLC și extracție pe coloane de imunoafinitate300
Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC)200/probă
Determinări diverse
Determinarea concentrației alcoolice35
Determinarea compoziției alcoolice prin gazcromatografie (GC) – pregătirea probei30
Determinarea compoziției alcoolice prin gazcromatografie (GC)150/probă
Determinarea clorurii de sodiu40
Cafeină (determinare prin lichidcromatografie)pregătire probă100
determinare200
Determinarea calciului în lapte prin SAApregătire probă50
determinare (cu prelucrarea probei)50
Cupru, plumb în vin și alte băuturi alcoolice, prin SAApregătire probă50
determinare (cu prelucrarea probei)50/element
Dioxid de sulf liber în vin15
Dioxid de sulf total în vin25
Determinări bacteriologice din alimente
Număr total de germeni28
Bacterii coliforme40
E. coli40
Salmonella52
Stafilococ coagulazo-pozitiv41
Streptococ fecal40
Bacilus subtilis40
Listeria monocytogenes50
Enterobacterii40
Drojdii și mucegaiuri35
Cronobacter spp290/probă
Determinări în materiale în contact cu alimentul
Migrare globală din material plastic în contact cu alimentele90/simulant
Migrare metale din produse ceramice și produse din email/inox95/metal
Migrare metale din material plastic74/metal
Migrare metale din hârtie/carton în contact cu alimentele73/metal
Formaldehidă în produse de melamină/bambus130/probă
Formaldehidă în cartoane/hârtie ambalaj113/probă
Indicatori microbiologici ambalaje/materiale în contact cu alimentele
NTG + bacterii coliforme42/probă
Drojdii și mucegaiuri28/probă
Expertiza condițiilor de igienă prin indicatori microbiologici
Recipienți, utilaje37
Suprafețe45
Aeromicrofloră NTG40/probă 25/probă
Drojdii și mucegaiuri21/probă
Mâini personal55
IV.3. Determinări diverse
Determinarea iodului urinar33
Determinare statistică150
V. ANALIZE PENTRU PRODUSE BIOCIDE ȘI COSMETICE
V.1. Determinarea activității bactericide a produselor biocide
1 concentrație/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință1.260
1 concentrație/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință2.520
1 concentrație/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință3.780
1 concentrație/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință5.040
2 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință1.660
2 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință3.320
2 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință4.980
2 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință6.640
3 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință2.060
3 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință4.120
3 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință6.180
3 concentrații/1 timp de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință8.240
1 concentrație/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință2.000
1 concentrație/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință4.000
1 concentrație/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință6.000
1 concentrație/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință8.000
2 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință2.400
2 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință4.800
2 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință7.200
2 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință9.600
3 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/1 tulpină de referință2.800
3 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/2 tulpini de referință5.600
3 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/3 tulpini de referință8.400
3 concentrații/2 timpi de contact/1 substanță interferentă (condiții de curățenie sau condiții de murdărire)/4 tulpini de referință11.200
V.2. Determinarea activității fungicide a produselor biocide
1 concentrație/1 timp de contact/1 tulpină de referință2.320
1 concentrație/1 timp de contact/2 tulpini de referință2.980
2 concentrații/1 timp de contact/1 tulpină de referință1.970
2 concentrații/1 timp de contact/2 tulpini de referință3.930
3 concentrații/1 timp de contact/1 tulpină de referință2.680
3 concentrații/1 timp de contact/2 tulpini de referință5.360
1 concentrație/2 timpi de contact/1 tulpină de referință2.680
1 concentrație/2 timpi de contact/2 tulpini de referință5.360
2 concentrații/2 timpi de contact/1 tulpină de referință3.040
2 concentrații/2 timpi de contact/2 tulpini de referință6.070
3 concentrații/2 timpi de contact/1 tulpină de referință3.400
3 concentrații/2 timpi de contact/2 tulpini de referință6.800
V.3. Determinări în produsele cosmetice
Determinări spectrofotometrice în produsele cosmetice50
Determinări volumetrice în produsele cosmetice30
Determinări prin gazcromatografie în produsele cosmetice150
Determinări prin lichidcromatografie în produsele cosmetice200
Determinări electrochimice în produsele cosmetice20
Determinări prin cromatografie în strat subțire150
Determinări gravimetrice în produsele cosmetice30
Determinări prin spectroscopie de absorbție atomică în produsele cosmetice50
Determinări prin ISP-MS în produsele cosmetice50
Pregătire probă de produs cosmetic prin mineralizare100
Pregătire probă de produs cosmetic prin extragere în solvenți (pentru determinări de gazcromatografie sau lichidcromatografie)60
Prelevare probă20
V.4. Determinări microbiologice în produsele cosmetice
Număr total de germeni30
Bacterii coliforme50
E. coli50
Salmonella100
Stafilococ aureus50
Stafilococ coagulazo +55
Pseudomonas aeruginosa75
Candida albicans55
Enterobacter40
VI. MEDICINA MUNCII
Determinarea și evaluarea expunerii la zgomot80/loc de muncă
Determinarea zgomotului și analiză spectrală80/loc de muncă
Determinarea vibrațiilor mecanice80/loc de muncă
Determinarea/Evaluarea iluminatului40/loc de muncă
Determinarea efortului profesional preponderent fizic90/loc de muncă
Examen audiometric45/persoană
Evaluarea solicitărilor vizuale în relație cu activitatea profesională (intrare în/ieșire din schimbul de muncă), interpretarea rezultatelor, recomandări50/persoană
Evaluarea solicitărilor vizuale în relație cu activitatea profesională (intrare în/ieșire din schimbul de muncă), interpretarea rezultatelor, recomandări – ERGOVIZION100/persoană
Probe funcționale ventilatorii25/persoană
Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor30/persoană
Evaluarea capacității de muncă și a oboselii profesionale80/persoană
Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial55/loc de muncă
Măsurarea și evaluarea nivelului câmpului electromagnetic (electric și magnetic static, de joasă frecvență; de înaltă frecvență)100/loc de muncă
Expertiza expunerii la radiații laser65/loc de muncă
Referat tehnic de interpretare a buletinului de câmpuri electromagnetice150/buletin
Expertiza expunerii profesionale la câmpuri electromagnetice350/loc de muncă
Examen clinic general45/persoană
Chestionar medical de specialitate40/persoană
Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale la o persoană48/persoană
Stabilirea profilului psihologic al unei persoane70/persoană
Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de muncă140/loc de muncă
Profilaxia și managementul stresului profesional48/persoană
Determinări psihofiziologice pentru evaluarea oboselii în muncă35/persoană
Determinarea prin expertizare a condițiilor de muncă (deosebite, speciale și alte situații)200/expertiza
Determinări în aerul locurilor de muncă
Prelevare de probe de aer pe absorbitor23/probă
Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarțuri, fibre de sticlă25/probă
Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE35/probă
Pulberi inhalabile gravimetrice35
Pulberi respirabile43
Pulberi cu monitor de pulberi pe loc de muncă24
Determinarea conținutului de bioxid de siliciu liber cristalin al pulberilor prin spectroscopie IR cu transformata Fourier sau prin difractometrie200
Fibre de azbest (microscopie optică)100
Identificarea azbestului în diverse matrici prin spectroscopie IR cu transformata Fourier200
Acetat de etil40
Acetat butilic40
Acetonă40
Acetat de metil40
Acid acetic40
Acid azotic40
Acid cianhidric – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici54
Acid clorhidric – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici54
Acid fluorhidric și fluoruri40
Acid fosforic45
Acid sulfuric și anhidridă sulfurică45
Acroleină40
Alcool butiric45
Alcool etilic45
Alcool izopropilic45
Alcool propilic45
Alcool metilic45
Aluminiu59
Amoniac – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici54
Anhidridă ftalică45
Anhidridă maleică45
Antimoniu59
Argint metal și compuși solubili59
Arsen și compuși anorganici59
Arsină/Hidrogen arseniat – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici58
Benzen45
Benzină și carburanți45
Dioxid de carbon45
Dioxid de sulf45
Celosolv70
Cianuri și cianogeni40
Ciclohexanonă45
Clor49
Compuși volatili (toluen, formaldehidă, sulfură de carbon, acetat de vinil, metanol, etanol, butadienă, sulfură de carbonil, acetaldehidă, sulfură de carbon, acrilonitril, metil mercaptan etc.)58
Monoxid de carbon – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici45
Dioxid de azot – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici50
Dioxid de clor – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici53
Dioxid de sulf – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici49
Fluor – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici50
Fosfină/Hidrogen fosforat – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici58
Hidrogen sulfurat – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici45
Oxid de azot – determinare cu analizator portabil de gaze cu senzori electrochimici53
Cloroform45
Crom, oxizi de crom59
Cromați și bicromați de cupru59/în praf 59/în fum
Cupru59
Dioxan45
Epiclorhidrină45
Eter etilic45
Etilendiamină45
Fenol45
Formaldehidă45
Hidrocarburi alifatice45
Hidrochinonă50
Hidrogen sulfurat45
Mangan59
Mercur59
Metil-etil-cetonă45
Naftalină50
Naftol alfa și beta50
Nichel carbonil59
Ozon40
Oxizi de azot45
Monoxid de carbon45
Oxid de etilenă45
Oxid de propilenă45
Oxid feric59
Oxid de zinc (fumuri)59
Percloretilenă45
Plumb și compuși59
Seleniu și compuși59
Stiren45
Sulfură de carbon45
Terebentină45
Tetraclorură de carbon45
Titan și oxid de titan59
Toluen45
Toluen diizocianat45
Tricloretilenă45
Xilen45
Tungsten59
Uleiuri minerale45
Anilină45
Benzidină45
Tetraetil de plumb59
Hidrocarburi aromatice policiclice59
Negru de fum59
Pesticide și paration59
Clorură de vinil prin metoda clasică45
Alte determinări în aerul locurilor de muncă, cu specificarea metodei de lucru
Determinări prin spectrofotometrie
Pregătire probă pentru absorbție atomică tehnică flacără sau cuptor de grafit50/probă
Pregătire probă pentru tehnică generare de vapori100/probă
Determinare prin tehnică flacără80/element
Determinare prin tehnică cuptor de grafit sau generare de vapori80/element
Determinare prin gazcromatografiepregătire probă50/probă
determinare200/probă
Determinare prin lichidcromatografiepregătire probă50/probă
determinare200/probă
Determinare prin ioncromatografiepregătire probă80/probă
determinare200/probă
Biotoxicologie
Recoltare de produse biologice5
Acetonă (urină)40
Acid deltaaminolevulinic50
Acid hipuric/metilhipuric (urină)40
Acid mandelic (urină)40
Acid tricloracetic (urină)45
Arsen (urină)59
Cadmiu (urină, sânge)59
Carboxihemoglobină55
Colinesteraze40
Uroporfirine și coproporfirine60
Crom (urină)70
Fenoli liberi și conjugați55
Mangan (urină)70
Mercur (urină/sânge)75
Methemoglobină40
Plumb (urină/sânge)70
Tiocianați (urină)40
Fluor40
2,5 Hexandionă65
Creatinină urinară9
Metale (Pb, Cd, Ni, Cr, Mn din sânge/ser/urină prin spectrometrie de absorbție atomică)
Pregătire probă biologică pentru tehnica cuptor50/probă
Determinare SAA cu tehnica cuptor83/element
Mercur/Arsen din urină SAA cu generare de vaporipregătire probă100/probă
determinare80/element
Biochimie și hematologie
Examen citologic exfoliat pulmonar și vezical80/probă
Identificarea corpilor azbestozici în spută80/probă
Consultanță pentru laboratoare/unități care efectuează determinări de noxe profesionaleMedic139/oră
Chimist, fizician etc.46/oră
VII. IGIENA RADIAȚIILOR
Avizare și autorizare
Avizare amplasare, construcție și reamenajare practici și activități nucleare200
Avizare faze de conservare, încetare a activității și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice cu risc radiologic semnificativ200
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalațiilor dentare300
Referat de evaluare pentru viză autorizație sanitară100
Aviz sanitar pentru transportul surselor și materialelor radioactive200
Autorizare sanitară pentru depozitarea surselor și materialelor radioactive400
Autorizare sanitară de producere, manipulare instalații nucleare, radiologice și surse din practici și activități nucleare400
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalației Rx diagnostic, CT500
Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor mobile dotate cu instalații radiologice400
Autorizare sanitară pentru activități în domeniul nuclear cu surse și instalații care nu se organizează în unități nucleare (de exemplu, service etc.)400
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalației de radioterapie500
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalației de defectoscopie industrială300
Autorizare sanitară pentru utilizarea tehnicilor nucleare, difractometriei, altele asemenea300
Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor cu surse deschise500
Autorizare sanitară pentru lucrul cu surse radioactive deschise în exteriorul unității de bază500
Verificări metrologice ale aparaturii dozimetrice300/cameră ionizare
Dozimetrii
Dozimetrii de câmp la Rx dentar, difractometrii și similare150/instalație
Dozimetrii de câmp la Rx diagnostic, terapie, defectoscopie300/instalație
Dozimetrie de câmp la laborator cu surse deschise350/sursă
Dozimetrie de câmp radioterapie300/instalație
Determinarea contaminării radioactive a probelor destinate exportului, cu contaminometru100/probă
Etalonări
Instalații de terapie convențională1.000/instalație
Instalații de terapie cu energii înalte2.000/instalație
Instalații de brahiterapie1.000/sursă
Instalații de medicină nucleară800/instalație
Dozimetre100/echipament
Evaluarea condițiilor de muncă cu radiații ionizante
Expertizarea unităților cu risc radiologic I300/unitate
Expertizarea unităților cu risc radiologic II400/unitate
Expertizarea unităților cu risc radiologic III500/unitate
Expertizarea unităților cu risc radiologic IV600/unitate
Evaluarea dozelor de radiații administrate pacienților
Evaluarea dozelor la instalațiile de rontgendiagnostic100/tip examinare
Evaluarea dozelor la instalațiile de rontgenterapie150/tip examinare
Evaluarea dozelor la instalațiile de cobaltoterapie/TEI250/tip examinare
Determinarea contaminării locurilor de muncă
Radiometria suprafețelor80/probă
Recoltarea probelor de aer80/probă
Recoltarea efluenților lichizi70/probă
Recoltări de probe de urină30/probă
Biochimie și hematologie
Testul micronucleilor120
Radiometrie
Pregătirea chimică a probelor de produse alimentare în vederea analizării radiometrice50/probă
Pregătirea chimică a probelor de apă potabilă/minerală în vederea analizării radiometrice25/probă
Radiocesiu350
Radiostronțiu450
Radiu 226450
Poloniu 210 și plumb 210300/poloniu
300/plumb
Uraniu natural450
Thoriu natural450
Iod 131450
Tritiu450
Radon300 + deviz de deplasare
Alte determinări specifice
Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de ore) HPGe500
Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de ore) NaI250
Spectrofotometrie standard pe timp scurt CS 137 și CS 134 HPGe50/oră
Spectrofotometrie standard pe timp scurt NaI20/oră
Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activități mici100
Determinarea contaminării urinare radioactive150
Alte prestații privind igiena radiațiilor ionizante
Consultanță de specialitate150/oră
Referat de evaluare a riscurilor în expunerea profesională la radiații ionizante200/referat
Referat de evaluare pentru înregistrarea laboratorului apă radioactivitate300/referat
Controlul calității instalațiilor radiologice500/instalație
VIII. CABINETE MEDICALE DE FRONTIERĂ
Certificat de scutire de control sanitar/certificat de control sanitar al navei500
Certificate internaționale de vaccinări sau profilaxie20
Eliberarea certificatului internațional de vaccinare sau profilaxie150
Certificat medical pentru nave400
Emiterea avizului epidemiologic pentru boli carantinabile20
IX. PRESTAȚII DIVERSE
Analiză dosar notificare suplimente alimentare200/dosar
Analiză notificare mențiuni nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare150/produs
Elaborarea referatelor tehnice pe bază de dosare depuse
Referat tehnic de interpretare a buletinului de măsurare de câmpuri electromagnetice200/buletin
Consultanță de specialitate150/oră
Elaborarea referatului de înregistrare a laboratoarelor de analiză a apei potabile250/referat
Auditarea laboratoarelor de apă în vederea înregistrării400/laborator
Verificarea și evaluarea dosarelor de înregistrare a laboratoarelor care efectuează controlul oficial al apei potabile250/dosar
Verificarea și evaluarea dosarelor de notificare a apelor îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor Notificare produs (pe suport hârtie și în baza de date națională)300/dosar 140/produs
Cursuri, instruiri, activități pentru informare, formare, dezvoltare, specializare în domeniul medicinei muncii, igienei și sănătății publice; Instruire practică de laborator50/persoană/oră
Determinarea factorului de protecție prin metoda vizuală250
Determinarea/Evaluarea microclimatului ambiental66/punct determinare
Anuar de statistică sanitară