Raport de monitorizare

 

RAPORT  PRIVIND  ACTIVITATEA DE  SUPRAVEGHERE SI  MONITORIZARE A CALITATII APEI POTABILE

IN JUDETUL CARAS SEVERIN PE ANUL 2011

 

Apa este cel mai important aliment ce nu poate fii înlocuit.

Acest factor de mediu, are un imens rol  pozitiv pentru om, prin multiplele efecte benefice pentru igienă, starea de sănătate, confortul cetăţeanului, cât şi negativ, prin apariţia unor boli în masă, cum sunt în special epidemiile hidrice, sau prin apariţia altor afecţiuni cu transmitere prin apă .

Acest lucru se poate întâmpla atunci  când:

-sursa de apă a fost contaminată  cu agenţi patogeni;

– uzina de apă nu dispune de toate treptele de tratare;

-treptele de tratare nu funcţionează la parametrii optimi;

-distribuţia apei se face pe reţele degradate, învechite;

-distribuţia apei se face cu intermitenţă;

-nu se efectuează monitorizarea apei corespunzător de către producătorul/distribuitorul de apă şi de DSP Jud.

În mediul urban, în cele 8 oraşe ale jud Caras Severin, furnizorul şi distribuitorul de apă potabilă către populaţie este SC AQUACARAŞ SA. Există 12 surse distincte de alimentare cu apă şi anume :

– lacul Văliug –Secu-Gozna pentru municipiul Resiţa

– lacul Zerveşti pentru oraşul Caransebeş

-puţuri Berzovia pentru oraşul Bocşa

– puţuri Măceşti pentru oraşul Moldova Nouă

– baraj Cerna pentru oraşul B.Herculane

– baraj Măru pentru orasşl Oţelu Roşu

– lacul Buhui, grota Morii, izvoarele Kraksental pentru Anina(3)

-puţuri Zona Gării, izvoarele Simeon, izvorul Rece, pentru oraşul Oraviţa ( 3)

 

Numărul populaţiei din mediul urban este de 178526, din care populaţia aprovizionată cu apa este de 134426, ceea ce arată că nu toată populaţia din mediul urban a jud.Caraş Severin este racordată la sistemul central de alimentare cu apă potabilă, cum reiese din tabel:

 

Localitatea

ZAA

Populatia existentă Populatia  cu racord la apă Volumul de apă furnizat în m3/zi
Reşiţa 81807 71226 36550
Caransebeş 28195 24000 9390
Bocşa 16931 12000 1920
B.Herculane 5904 5800 3270
Anina 8513 7950 1242
Moldova Nouă 12895 10500 1930
Otelu Roşu 11664 10900 2830
Oraviţa 12617 11000 1730

 

În jud. Caraş Severin predomină ca surse de alimentare, sursele de suprafaţă : lacuri naturale şi artificiale în proporţie de 93,11%, izvoare şi puţuri forate în proportie de 6,89%.

În conformitate cu Legea nr.458/2002, completată de Legea nr.311/2004 şi H.G nr.974/2004, acte care transpun Directiva CE 98/83/EC pe apa potabilă, DSP Caraş Severin,  monitorizează calitatea apei la toate sursele ce aprovizionează aceste localităţi, urmărind indiatorii de potabilitate, indicatorii fizico-chimici şi microbiologici impuşi de directiva CE sau legislaţia românească. Totodată SC AQUACARAS efectuează monitorizarea de control a apei, în propriul laborator uzinal.

DSP Caraş Severin prin laboratoarele de microbiologie, chimie şi de radiaţii, a monitorizat în cursul anului 2011, toate uzinele de apă din mediul urban, datele centralizate a indicatorilor obţinuti prin monitorizarea de audit şi de control se raportează  Institutelor de Sănătate Publică.

Numărul de probe recoltate pentru monitorizarea de audit pentru unele ZAP este mai mic decât numărul impus prin normele sanitare, pentru că analizele efectuate în ultimii ani arată că parametrii analizaţi sunt în general conformi cu legislaţia şi s-a redus frecvenţa de recoltare.

În general, în cursul anului 2011, numărul probelor recoltate a fost mai mic decât cel din anul anterior iar numărul analizelor efectuate  la consumator a fost mai mare, pentru că şi în acest an s-a lucrat la reabilitarea reţelelor de distribuţie în toate  ZAA.

Totalul probelor recoltate în mediul urban au fost de 775, cu 5074 determinari fizico-chimice si microbiologice, dintre care 79 probe necorespunzătoare.

Tot  timpul anului s-a urmărit evoluţia acestor parametrii, informând populaţia atunci când parametrii de potabilitate au fost neconformi cu standardele de calitate a apei, prin anunţuri în mass-media privind calitatea, prin informarea distribuitorului de apă de a lua măsuri în remedierea deficienţelor la sursele sau treptele de tratare apă şi informarea administraţiilor locale de a găsi surse alternative de apă.

Cei mai importanţi sunt parametrii microbiologici care pentu o apă potabilă trebuie să fie  ca număr, egali cu zero, pentru că orice creştere a acestor parametrii, poate  duce la  apariţia bolilor hidrice. De aceea, pentru aceşti parametrii microbiologici nu sunt permise derogări la depăşirea lor, iar atunci când se depăşesc se poate sista distribuţia apei din sursa respectivă. Comunicarea între DSP CS şi  SC AQUACARAŞ cât şi respectarea normelor sanitare în exploatarea acestor surse, a făcut ca în  anul 2011 să nu avem cazuri de îmbolnăvire prin apă, să nu existe epidemii hidrice sau alte afecţiuni transmise prin apă.

În cursul anului 2011 s-au efectuat 18 de controale în mediul rural, la fântânile publice în special în localităţile cunoscute ca potenţiale surse de intoxicaţie cu nitriţi . Nu a fost înregistrat nici un caz de intoxicaţie cu nitriţi.

În fiecare an, se aminteşte administraţiilor locale, prin adrese scrise, faptul că au obligaţia de a monitoriza calitatea apei distribuită locuitorilor din comună, atât pentru apa distribuită în sistem centralizat cât şi din fântânile publice.