Raport privind situaţia fântânilor publice 2014

Activitatea de monitorizare a calităţii apei nu este o activitate unilaterală ce aparţine doar de DSP C-S, este o activitate care implică activ administraţia publică locală care este proprietarul / beneficiarul şi distribuitorul de apă dintr-o comunitate, sau o persoană fizică sau juridică dacă acest obiectiv a fost externalizat unei persoane sau societăţi comerciale.
Conform legii 458/2002 Republicată, HG 342/2013 şi HG 974/2004 – distribuitorul de apă este obligat să efectueze monitorizarea calităţii apei şi să suporte contravaloarea acestor analize.
S-a solicitat distribuitorilor de apă din mediul rural prin adrese scrise (ultima adresă cu nr. 2369/16.05.2014) să ne informeze în scris situaţia fântânilor publice şi a surselor de apă în sistem centralizat folosite de fiecare comună şi să solicite autorizarea sau vizarea anuală a sistemelor centrale de aprovizionare cu apă.
În cursul acestui an a fost înregistrate 3 cazuri de intoxicaţie cu nitraţi în Comuna Forotic, sat Comorâşte , Bocşa şi Grădinari.
Au fost analizate un număr de 40 probe cu 284 determinări fizico-chimice şi microbiologice dintre care 37 probe necorespunzătoare.Au fost trimise adrese scrise la administraţia locală respectivă, cu recomandarea de a nu fi folosită sursa respectivă, de a se avertiza populaţia cu tăbliţe avertizoare că apa este nepotabilă şi de a se găsi o sursă alternativă de apă pentru populaţia respectivă.
Au fost efectuate 2 acţiuni comune cu Primăria Reşiţa şi au fost prelevate un număr de 20 probe de apă de la fântâni, foraje şi izvoare publice de pe raza localităţii, probe ce au fost trimise pentru a fi analizate de laboratorul AQUATIM Timişoara. Rezultatele urmează a fi ridicate de către Primăria Reșița.
În judeţul Caraş Severin nu au fost înregistrate epidemii hidrice.

Compartiment Relații Publice