Raport privind situaţia fântânilor şi izvoarelor publice 2013

-Conform legii 458/2002 republicată, HG 974/2004 completată și modificată de HG 342/2013 – producătorul de apă/ primăria este obligată să efectueze monitorizarea calităţii apei şi să suporte contravaloarea acestor analize.
-La început de an s-a solicitat primăriilor din mediul rural şi urban prin adrese scrise (ultima adresă cu nr. 1068/22.02.2013) să ne informeze în scris situaţia fântânilor şi izvoarelor publice, precum şi asigurarea monitorizării curente de control a apei.
-În cursul acestui an nu a fost înregistrat nici un caz de intoxicaţie cu nitriţi, au fost prelevate un număr de 20 probe de la fântâni şi izvoare publice, cu 170 determinări fizico-chimice şi microbiologice dintre care 11 probe necorespunzătoare. Au fost trimise adrese scrise la administraţia locală respectivă, cu recomandarea de a nu fi folosită sursa respectivă, de a se avertiza populaţia cu tăbliţe avertizoare că apa este nepotabilă şi de a se găsi o sursă alternativă de apă pentru populaţia respectivă.
-În judeţul Caraş Severin nu au fost înregistrate epidemii hidrice.

 

Anul Judetul Parametrul Total ZAP Monito-rizate Total ZAP Necon forme Nr.Total Analize Efectua te DSP Nr.Total Analize Efectuate Producator /Distrib. Apa Nr.Total Analize Efectuate Nr.Total Analize Neconfor me DSP (Monitori zare Audit) Nr.Total Analize Necon forme Producator/
Distrib. Apa (Monitori
zare de control)
Nr.Total Analize Necon-forme % Analize necon-forme
2013 C. SEVERIN Escherichia coli (E.coli) 6 1 283 468 751 1 0 1
2013 C. SEVERIN Enterococci 6 1 283 468 751 1 0 1
2013 C. SEVERIN Stibiu
2013 C. SEVERIN Arsen
2013 C. SEVERIN Benzene
2013 C. SEVERIN Benz(a)piren
2013 C. SEVERIN Bor
2013 C. SEVERIN Bromati
2013 C. SEVERIN Cadmiu
2013 C. SEVERIN Crom total
2013 C. SEVERIN Cupru
2013 C. SEVERIN Cianuri libere
2013 C. SEVERIN Cianuri totale
2013 C. SEVERIN 1,2-dicloretan
2013 C. SEVERIN Fluoruri
2013 C. SEVERIN Plumb
2013 C. SEVERIN Mercur
2013 C. SEVERIN Nichel
2013 C. SEVERIN Nitrati 6 0 59 140 199 0 0 0
2013 C. SEVERIN Nitriti la iesire din statia de tratare 6 0 24 481 505 0 0 0
2013 C. SEVERIN Nitriti in reteaua de distributie 6 0 43 1352 1395 0 0 0
2013 C. SEVERIN Nitrati/nitriti formula
2013 C. SEVERIN Pesticide – Total
2013 C. SEVERIN Hidrocarburi Policiclice Aromatice
2013 C. SEVERIN Seleniu
2013 C. SEVERIN Tetracloretena si Tricloretena
2013 C. SEVERIN Trihalometani – Total
2013 C. SEVERIN Desethylatrazine CAS 6190-65-4
2013 C. SEVERIN Atrazine CAS 1912-24-6
2013 C. SEVERIN Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
2013 C. SEVERIN Bentazon CAS 25057-89-0
2013 C. SEVERIN 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
2013 C. SEVERIN MetalochlorCAS 87392-12-9
2013 C. SEVERIN 2.4 DCAS 94-75-7
2013 C. SEVERIN Simazine CAS 122-34-9
2013 C. SEVERIN Diuron CAS 330-54-1
2013 C. SEVERIN MCPA CAS 94-74-6
2013 C. SEVERIN Bromacil CAS 314-40-9
2013 C. SEVERIN Mecoprop CAS 7085-19-0
2013 C. SEVERIN Isoproturon CAS 34123-59-6
2013 C. SEVERIN Aluminiu 4 1 0 318 318 0 6 6
2013 C. SEVERIN Amoniu 6 0 26 521 547 0 0 0
2013 C. SEVERIN Cloruri 6 0 67 126 193 0 0 0
2013 C. SEVERIN Clor rezidual total la ieșire st. tratare 5 4 26 156 182 3 13 16
2013 C. SEVERIN Clor rezidual liber la capat de retea 5 3 40 312 352 13 31 44
2013 C. SEVERIN Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 4 1 8 234 242 0 1 1
2013 C. SEVERIN Conductivitate 6 0 332 521 853 0 0 0
2013 C. SEVERIN pH 6 1 185 521 706 0 1 1
2013 C. SEVERIN Fier total 6 2 67 216 283 0 8 8
2013 C. SEVERIN Mangan
2013 C. SEVERIN Indice de permanganat 6 0 0 521 521 0 0 0
2013 C. SEVERIN Sulfat
2013 C. SEVERIN Sodiu
2013 C. SEVERIN Bacterii Coliforme 6 6 280 468 748 1 44 45
2013 C. SEVERIN Tritiu
2013 C. SEVERIN Doza efectiva totala de referinta
2013 C. SEVERIN Culoare 6 0 332 521 853 0 0 0
2013 C. SEVERIN Miros
2013 C. SEVERIN Gust
2013 C. SEVERIN Numar de colonii la 22 grd.C 6 6 8 468 476 0 26 26
2013 C. SEVERIN Numar de colonii la 37grd.C 6 6 8 468 476 0 36 36
2013 C. SEVERIN Carbon Organic Total (COT)
2013 C. SEVERIN Turbiditate 6 1 332 886 1218 0 1 1
2013 C. SEVERIN Activitatea Alfa Globala 6 0 6 6 0 0
2013 C. SEVERIN Activitatea Beta Globala 6 0 6 6 0 0
2013 C. SEVERIN Zinc
2013 C. SEVERIN Duritate totala 6 3 69 126 195 0 76 76
2013 C. SEVERIN Acrilamida
2013 C. SEVERIN Epiclorhidrina
2013 C. SEVERIN Clorura de vinil
2013 C. SEVERIN Sulfati 6 0 0 86 86 0 0 0
2013 C. SEVERIN Sulfuri si Hidrogen Sulfurat
2013 C. SEVERIN Substante tensio-active total
Dioxid de clor 1 0 216 1095 1311 0 0 0

zap

Derogare acordata (Da/Nu), per.de timp (ex. 2013-2015)

Nr.Total Analize Efectu ate DSP

Nr.Total Analize Efectuate Produca tor /Distrib. Apa

Nr.
Total Ana
lize
Efec
tua te

Nr.Total Analize Necon forme DSP

Nr. Total
Analize
Necon forme Produ
cator /Distrib.
Apa

Nr.Tot. Ana
lize
Necon forme

Val.
Max.
raportata

Valoarea Mediana pentru
toate analizele efectuate

Val Media
na pentru anali
zele necon forme

Cauze

Remedii

Calendar

NU

151

312

463

0

0

0

0

231.5

0

NU

151

312

463

0

0

0

0

231.5

0

NU

18

52

70

0

0

0

3.32

2.1

0

NU

8

365

373

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

18

1040

1058

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

0

298

298

0

0

0

0.073

0.035

0

T

O

NU

0

365

365

0

3

3

0.106

<0,010

0

C

O

S

NU

26

52

78

0

0

0

5.12

4.32

0

NU

3

104

107

0

0

0

0

0

0

NU

216

365

581

0

0

0

98.7

83.5

0

NU

126

365

491

0

0

0

7.9

6.83

0

C

C1

NU

26

156

182

0

1

1

0.208

0.057

0.208

C

C1

S

NU

26

365

391

0

0

0

0.94

0.62

0

NU

0

26

26

0

0

0

19.24

11.25

0

NU

151

312

463

0

8

8

3

0

2

S

T

S

NU

216

365

581

0

0

0

8

4

0

T

T

NU

3

312

315

0

2

2

4

0

1

S

T

S

NU

216

730

946

0

0

0

1.32

0.34

0

NU

26

52

78

0

52

52

2.24

1.94

0

C

T

S

NU

0

0

0

0

0

0

NU

216

1095

1311

0

0

0

0.46

0.28

0

NU

37

52

89

1

0

1

10

44.5

0

T

T

S

NU

37

52

89

1

0

1

4

44.5

0

T

T

S

NU

7

12

19

0

0

0

3.3

2.08

0

NU

2

52

54

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

5

104

109

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

0

6

6

0

6

6

0.374

0.309

0.309

T

T

S

NU

7

52

59

0

0

0

0.405

<0,010

0

NU

7

12

19

0

0

0

16.31

2.98

0

NU

1

52

53

0

0

0

0

0

0

NU

29

52

81

0

0

0

156.4

97.7

0

NU

0

52

52

0

1

1

7.56

7.09

6.13

C

T

S

NU

7

12

19

0

8

8

0.91

0.144

0.234

C

T

S

NU

7

52

59

0

0

0

1.83

0.79

0

NU

0

12

12

0

0

0

17.52

12.26

0

NU

35

52

87

1

8

9

150

0

6

S

T

S

NU

29

52

81

0

0

0

23

9

0

T

T

NU

1

52

53

0

8

8

123

0

13.5

P

T

S

NU

29

52

81

0

2

2

6.68

3.15

6.08

S

T

S

NU

7

12

19

0

12

12

3.37

2.52

2.52

C

T

S

NU

20

104

124

2

19

21

0.84

0.24

0.09

T

T

S

NU

20

26

46

0

0

0

0

0

0

NU

20

26

46

0

0

0

0

0

0

NU

8

12

20

0

0

0

7.14

1.9

0

NU

3

26

29

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

5

52

57

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

0

0

0

0

0

0

0

T

T

NU

5

26

31

0

0

0

0.035

<0,010

0

NU

8

12

20

0

0

0

4.61

3.67

0

NU

3

26

29

0

1

1

4

0

4

T

T

S

NU

16

26

42

0

0

0

209.6

181.2

0

NU

10

26

36

0

0

0

7.99

7.32

0

NU

8

12

20

0

1

1

0.211

0.102

0.211

C

T

S

NU

8

26

34

0

0

0

1.49

0.9

0

NU

0

12

12

0

0

0

17.88

11.51

0

NU

20

26

46

0

6

6

62

0

2

S

T

S

NU

16

26

42

0

0

0

20

7

0

C

T

NU

3

26

29

0

3

3

55

0

4

S

T

S

NU

16

26

42

0

1

1

5.19

0.85

5.19

C

T

S

NU

8

12

20

0

0

0

6.51

4.72

0

C

T

NU

11

52

63

2

0

2

0.85

0.28

0

T

T

S

NU

22

26

48

0

0

0

0

0

0

NU

22

26

48

0

0

0

0

0

0

NU

5

12

17

0

0

0

5.09

2.45

0

NU

2

26

28

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

3

52

55

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

0

14

14

0

0

0

0.19

0.086

0

NU

3

26

29

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

5

12

17

0

0

0

9.8

3.09

0

NU

1

26

27

0

0

0

0

0

0

NU

21

26

47

0

0

0

118.2

105.6

0

NU

14

26

40

0

0

0

8.07

7.43

0

NU

5

12

17

0

0

0

0.135

0.064

0

NU

5

26

31

0

0

0

1.33

0.83

0

NU

0

12

12

0

0

0

21.27

14.37

0

NU

21

26

47

0

3

3

20

0

7

S

C2

S

NU

21

26

47

0

0

0

23

6

0

NU

1

26

27

0

2

2

36

0

19.5

S

C2

S

NU

21

26

47

0

0

0

3.43

0.93

0

NU

7

12

19

0

12

12

5.83

2.47

2.73

C

C2

S

NU

10

52

62

0

0

0

1.01

0.42

1

T

T

S

NU

33

26

59

0

0

0

0

0

0

NU

33

26

59

0

0

0

0

0

0

NU

11

26

37

0

0

0

8.31

3.48

0

NU

4

26

30

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

7

52

59

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

11

26

37

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

11

12

23

0

0

0

9.13

6.24

0

NU

34

26

60

0

0

0

668

330

0

NU

25

26

51

0

0

0

7.83

7.01

0

C

T

NU

11

12

23

0

0

0

0.017

<0,010

0

NU

11

26

37

0

0

0

0.33

0.24

0

NU

0

12

12

0

0

0

29.72

15.35

0

NU

33

26

59

0

5

5

10

0

3

S

T

S

NU

34

26

60

0

0

0

7

1

0

NU

0

26

26

0

2

2

32

0

19

T

T

S

NU

34

26

60

0

0

0

0.83

0.21

0

NU

11

12

23

0

0

0

18.84

0

NU

23

52

75

10

9

19

0.64

0.27

0.11

T

T

S

NU

20

26

46

0

0

0

0

0

0

NU

20

26

46

0

0

0

0

0

0

NU

10

26

36

0

0

0

24.42

20.66

0

NU

5

26

31

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

5

52

57

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

10

26

36

0

0

0

<0,010

<0,010

0

NU

10

12

22

0

0

0

32.13

29.28

0

NU

16

26

42

0

0

0

824

792

0

NU

10

26

36

0

0

0

7.92

7.33

0

NU

10

12

22

0

0

0

0.032

<0,010

0

NU

10

26

36

0

0

0

0.42

0.29

0

NU

0

12

12

0

0

0

73.88

63.08

0

NU

20

26

46

0

14

14

115

0

10

T

T

S

NU

16

26

42

0

0

0

7

2

0

NU

0

26

26

0

8

8

260

0

26.5

T

T

S

NU

16

26

42

0

0

0

0.91

0.3

0

NU

10

12

22

0

0

0

21.22

20.77

0

NU

8

52

60

2

3

5

1.29

0.84

0.15

T

T

S