Zone de imbaiere

Zone de îmbăiere folosite în mod tradiţional

 

Nr. crt. Localitatea Zona de îmbăiere

1

Staţiunea Secu

 

 

Lac de acumulare Secu

2

Sat Văliug, Staţiunea Crivaia

 

Lac de acumulare Văliug

3

Comuna Gărîna, sat Brebu, Staţiunea

Trei Ape

 

Lac de acumulare Trei Ape

 

 

Zonele de îmbăiere sunt folosite în mod tradiţional şi depăşesc numărul de 150 pers/zi doar la sfârşit de săptămână. Aceste zone de îmbăiere folosite în mod tradiţional au fost monitorizate conform HG 546/2008.

ENGLISH VERSION

Swimming areas frequently used 

 

Nr.  Location Swimming area

1

Secu resort

 

 

Secu lake

2

Village Văliug, Crivaia resort

 

Văliug Lake

3

Gărîna, village Brebu, Trei Ape resort

 

Trei Ape lake

Bathing areas are traditionally used more than 150 people/day only on weekends. These bathing areas traditionally used were monitored according to GD 546/2008.