Subprogram de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin

Adresa care poate fi accesata pentru mai multe informatii: www.insp-gov.ro/coluterin

CONDITII CE TREBUIE INDEPLINITE DE CATRE UNITATI

Centrele de informare, consiliere şi mobilizare, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii (ord. 537/175/2012, art. 11)

Centrele de informare, consiliere şi mobilizare a femeilor eligibile pentru testarea Babes Papanicolau sunt reprezentate prin cabinetele de asistenţă medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară.

Centrele de recoltare  trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: (ord. 537/175/2012,  art 13)

(1)   Centre de recoltare a materialului celular cervico-vaginal sunt reprezentate prin următoarele structuri sanitare:

a) cabinetele medicale de specialitate obstetrică-ginecologie si /sau de planificare familială din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reteaua de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin;

            b) cabinete de asistentă medicală primară, indiferent de forma de organizare a acestora, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

– sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară;

– fac dovada detinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervico-vaginal în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului  sănătăţii nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

– fac dovada încadrării cu personal medical care detine documente ce atestă formarea profesională în domeniul recoltării materialului celular cervico-vaginal;

Pentru aceste criterii se solicita declaratie pe proprie raspundere.

c) cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, indiferent de forma de organizare a acestora, care functionează în ambulatoriul de specialitate clinic sau în ambulatoriul integrat al spitalelor, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

d) cabinete medicale de planificare familială din stuctura spitalelor aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care fac dovada detinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervico-vaginal în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) alte unităti sanitare care furnizează servicii medicale în relatie contractuală cu casa  de asigurări de sănătate si care au în structură cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, cabinete de planificare familială sau unităţi mobile de recoltare a materialului celular cervico-vaginal.

Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervico-vaginale este reprezentat prin (ord. 537/175/2012, art. 14)

a) laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reteaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin si care îndeplineste următoarele criterii:

1. are dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervico- vaginal prin metode şi tehnici de citologie sau anatomie patologică,  după cum urmează:

-aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolau (citologie convenţională şi/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid);

– facilităţi de arhivare a frotiurilor;

– echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea şi raportarea datelor;

– acces la internet;

2. foloseste coloraţia Papanicolau pentru prelucrarea frotiurilor şi sistemul de  clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;

3. are cel puţin un medic de specialitate anatomie patologică cu experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani ;

4. efectuează controlul intern al calităţii în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lamele cu rezultate negative;

5. se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calităţii în domeniul citologiei;

Pentru aceste criterii se solicita declaratie pe proprie raspundere.

b) laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale care îndeplineste criteriile prevăzute la alin. (1) si functionează în structura altor unităti sanitare aflate în relatie contractuală cu casa  de asigurări de sănătate.

Documente  necesare pentru contractare:

     Centrele de informare, consiliere şi mobilizare

 • cerere semnată şi ştampilată
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • actul de înfiinţare sau organizare;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • contul deschis la Trezoreria Statului
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • codul unic de înregistrare (cod fiscal);
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • copie contract CAS
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • catagrafierea femeilor eligibile din lista proprie, indiferent de calitatea de asigurat/neasigurat a acestora, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 atat pe hartie cat si in format electronic
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • lista personalului medical care asigură furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecărei structuri medicale inclusă în retea, datele de contact ale acestuia
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • program de lucru pentru subprogramul de screening care sa nu se suprapuna peste programul de lucru deja stabilit prin contractul de munca
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • dovada ca deţine autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate emisă, în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  respectand astfel  prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Cu posibilitate de completare pana in 01.08.2012

 

Centrele de recoltare 

 • cerere semnată şi ştampilată
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • actul de înfiinţare sau organizare;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • contul deschis la Trezoreria Statului:
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • codul unic de înregistrare (cod fiscal);
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • copie contract CAS
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • lista personalului medical care asigură furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecărei structuri medicale inclusă în retea, datele de contact ale acestuia
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • program de lucru pentru subprogramul de screening care sa nu se suprapuna peste programul de lucru deja stabilit prin contractul de munca;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • declaratie ca indeplineste conditiile articolului 13 ord. 537/175/2012
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • dovada ca deţine autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate emisă, în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  respectand astfel  prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Cu posibilitate de completare pana in 01.08.2012

     Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervico-vaginale

 • cerere semnată şi ştampilată ;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • actul de înfiinţare sau organizare;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • contul deschis la Trezoreria Statului;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • codul unic de înregistrare (cod fiscal);
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • copie contract CAS;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • lista personalului medical care asigură furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecărei structuri medicale inclusă în retea, datele de contact ale acestora
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • program de lucru pentru subprogramul de screening care sa nu se suprapuna peste programul de lucru deja stabilit prin contractul de munca;
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • declaratie ca indeplineste conditiile articolului 14 ord. 537/175/2012
Obligatoriu la depunerea dosarului
 • dovada ca deţine autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate emisă, în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  respectand astfel  prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Cu posibilitate de completare pana in 01.08.2012

Adresa web a Unitatii Regionale de Management Vest: www.pn-screening-cancer-col.hosptm.ro

Lista unitatilor sanitare cu paturi

Spit. Jud. de Urgenta Resita

Caras Severin

Dr.Bortun Florea

Med.sef. O-G

0744538855; 0722680866

bortun_florea@yahoo.com

Spit. Mun. de Urgenta Caransebes

Caras Severin

Dr. Mateut Marius

Med.Primar anatomopatolog

0722206447

mateut@yahoo.com