Către cabinetele de medicină de familie din Caraș-Severin

Vă transmitem, alăturat, setul de măsuri speciale pentru caniculă, așa cum rezidă ele din Planul de Măsuri menționat în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1168/2008, anexa 1.

  1. Identificarea și catagrafierea populației la risc înalt (la domiciliu și la locul de muncă)
  2. Afișarea la sediu a recomandărilor generale de caniculă
  3. Preluarea recomandărilor generale și specifice ale Direcției de Sănătate Publică și transmiterea către populație
  4. Efectuarea programului de consultații la domiciliu și informarea pacienților despre situațiile în care să se adreseze direct la numărul de urgență 112 pentru a preveni suprasolicitarea dispeceratelor
  5. Adaptarea programului cabinetelor medicale, astfel încât deplasarea pacienților către acestea să se facă în afara intervalelor cu temperaturi extrem de ridicate
  6. Limitarea trimiterilor către alte instituții medicale în vederea efectuării consulturilor interdisciplinare, analizelor și investigațiilor paraclinice la cazurile justificate
  7. Limitarea trimiterilor către spitalele de urgență numai la cazurile justificate

Fișa de semnalare a cazurilor de deces datorat caniculei se completează de către medicul care constată  decesul din cauza caniculei, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1168/2008, anexa 2 B, simultan cu completarea certificatului constatator al decesului. Documentele se vor transmite la Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin în aceeași zi în care sunt emise.