Măsuri și recomandări anticaniculă

Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin are în această perioadă atribuții speciale și ia o serie de măsuri anticaniculă:

Preluarea zilnică a informărilor-prognoze de la stațiile meteorologice și transmiterea de informații despre căderile în stradă datorate caniculei la Centrul Opetativ pentru Situații de Urgență (COSU) al Ministerului Sănătății. Preluarea zilnică a informărilor de la Stația Județeană de Ambulanță și punctele de prim-ajutor și transmiterea lor la COSU. Preluarea informărilor de la MS și raportarea zilnică a indicatorilor specifici situațiilor de urgență determinate de efectele negative ale caniculei și a fișei de semnalare a cazurilor de deces (după caz), din județul Caraș-Severin. Sincronizarea cu instituțiile complementare din județ în funcție de competențe, în vederea reducerii impactului efectelor negative, a riscului asupra comunității (ISU, DSVSA, IPJ, ITM,CJPC).

Serviciul de Control în Sănătate Publică are următoarele atribuții în perioade cu temperaturi extrem de ridicate: intensificarea monitorizării calității apei potabile și de îmbăiere și avertizarea populației privind nepotabilitatea în functie de neconformitățile parametrilor de potabilitate, prin inscripționarea fântânilor „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale. Supravegherea cu prioritate a calității apei potabile din unitățile medicale, de învățământ, medico-sociale. Intensificarea acțiunilor de verificare a condițiilor igienico-sanitare din unitățile de alimentație publică și colectivă, unități de cazare, tabere școlare) intensificarea acțiunilor de verificare a condițiilor de păstrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare și băuturilor răcoritoare. Intensificarea verificărilor privind modul de depozitare a deșeurilor de toate categoriile. Intensificarea controlului lanțurilor de frig pentru medicamente și vaccinuri. Instruirea și mobilizarea personalului medical, precum și a voluntarilor pentru asigurarea activităților de prevenție. Reexaminarea planurilor de aprovizionare cu apă potabilă pentru a verifica existența lor în zonele sensibile precum și în unitățile sanitare și de educație. Recomandarea modificării sau întreruperii programului de lucru pentru angajatori.

Compartimentul de Promovarea Sănătății realizează campanii de informare –educare –comunicare pentru conștientizarea populației privind efectele caniculei, pregătește materialele informative cu recomandări în caz de caniculă pentru populația generală și pentru grupuri populaționale specifice, preia recomandările specifice emise de MS și le difuzează tuturor furnizorilor locali de servicii medicale și către populație. Compartimentul relații cu publicul și comunicare se ocupă de preluarea recomandărilor specifice emise de MS și difuzarea prin mijloace mass-media locale, cu frecvență intensificată, diseminarea zilnică a recomandărilor specifice la ore de maximă audiență, comunicarea zilnică a măsurilor din planul local de acțiune în caz de caniculă, mediatizarea la nivel local (populație, furnizori de servicii medicale) a măsurilor întreprinse de autorități.

În conformitate cu prevederile Ord. MS 1168/2008 Anexa 1 se fac următoarele recomandãri:

Recomandări pentru Serviciul Județean de Ambulanță/SMURD în ceea ce privește atribuțiile pe care le au în aceste perioade cu temperaturi extrem de ridicate: a) funcționarea conform Planului propriu de intervenție în perioada cu temperaturi extrem de crescute. b) instruirea personalului privind sistemul unitar de declarare a cazului de deces datorat caniculei. c) instruirea personalul în legatură cu modalitățile generale de intervenție în situații de caniculă. d) instruirea personalului privind modul de raportare și noile responsabilități, e) asigurarea stocurilor de medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor și a tratamentului patologiei induse sau agravate de caniculă. f) mobilizarea la capacitate maximă a ambulanțelor de tip A, B și C, dotate cu aer condiționat, cu aerul condiționat pus în funcțiune pe perioada de transport a pacienților, în vederea asigurării intervenției rapide la parametri optimi. g) stabilirea unui grafic de lucru în situații de caniculă. f) asigurarea resurselor necesare pentru a face față optim numărului ridicat de solicitări. h) asigurarea numărului optim de personal pe tură. i) asigurarea continuității stocurilor de medicamente, în special a celor necesare pentru tratamentul celor mai frecvente patologii induse de caniculă.

Recomandări pentru spitale: a) identificarea persoanelor cu risc crescut, internate. b) stabilirea unui grafic de lucru în situații de caniculă. c) afișarea la sediu a recomandărilor generale și specifice în caniculă. d) acoperirea tuturor liniilor de gardă la nivelul optim de funcționare. e) asigurarea continuității stocurilor de medicamente, în special a celor necesare pentru tratamentul celor mai frecvente patologii induse de caniculă. f) crearea de spații climatizate, în special în secțiile pentru copii, nou-născuți, persoane vârstnice, chirurgicale. g) reprogramarea internărilor, în scopul menținerii unui număr mai mare de locuri pentru urgențe.