Noi modificări la autorizarea saloanelor de înfrumusețare

La data de 11-02-2020 Litera b) din Alineatul (1^1) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 178 din 5 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 .

Capitolul IV

Certificarea conformităţii şi asistenţa de specialitate de sănătate publică

Articolul 17

(1) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

(1^1) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru:

a) activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;

b) activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare – începând cu 1 ianuarie 2021.