Recomandări pentru Covid-19 în contextul alegerilor

În condițiile în care pandemia Covid 19 rămâne încă activă, inclusiv pe raza județului Caraș-Severin, autoritățile electorale trebuie să ia măsurile stabilite de autoritățile sanitare cu privire la protecția personalului propriu precum și pentru protejarea persoanelor care participă la procesul electoral, cu activități specifice. Vă rugăm să transmiteți aceste măsuri birourilor electorale din teritoriu, precum și personalului secțiilor de votare, atunci când acestea se vor constitui.

DSP Caraș-Severin recomandă respectarea măsurilor de distanțare socială, fără aglomerări de persoane în interiorul birourilor și spațiilor amenajate dar nici în afara acestora. Nu vor fi permise grupuri mai mari de 50 de persoane în exteriorul secțiilor și birourilor. Măștile și mănușile sunt obligatorii. Solicitați și celorlalte persoane să poarte masca de protecție, inclusiv în afara birourilor sau secțiilor, dacă apar aglomerări. Puneți la dispoziție substanțe dezinfectante în locuri accesibile și rugați persoanele să păstreze distanța de siguranță între ele. Organizați astfel activitatea încât birourile și desktopurile de lucru să fie distanțate corespunzător. Manipulați buletinele de vot și celelalte materiale electorale numai cu mănuși de unică folosință, care, ulterior, se aruncă în condiții igienice! Schimbați cât mai des posibil măștile de protecție pe parcursul activității. Accesul în secțiile de votare precum și în cabinele de votare nu se va permite fără măști de protecție purtate corect și fără o igienizare prealabilă a mâinilor. Luați măsuri pentru fluidizarea activității de votare, spre a nu permite accesul a multor persoane deodată în secție. Dezinfectați frecvent ștampilele folosite în procesul de votare.

     Secțiile de votare vor fi dezinfectate înainte procesului de vot, folosindu-se substanțe avizate de Ministerul Sănătății.

     Concret, vă recomandăm să respectați următoarele măsuri:

0 Menţinerea distanței fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane şi asigurarea a minimum 4 mp suprafaţă/persoană;

   0 Asigurarea facilităţilor pentru spălatul sau dezinfecţia regulată a mâinilor şi a recipienţilor unde se vor arunca mănuşile şi măştile folosite

    0 Asigurarea curăţeniei şi dezinfecţia riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;

      0  Afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile;

      0 Spălatul sau dezinfecţia frecventă a mâinilor. In cazul în care participanţii la procesul de vot utilizează mănuşile, acestea vor fi schimbate/dezinfectate după fiecare contact şi se va evita atingerea feţei cu mănuşi;

    0 Organizatorii vor trebui să îşi dezinfecteze mâinile după fiecare contact cu persoanele care votează şi trebuie să îşi schimbe masca la cel mult 4 ore sau ori de câte ori este nevoie;

    0 Plasarea de anunţuri privind regulile de acces în incintă;

    0 Asigurarea traseelor de intrare/ieşire separate;

    0 Organizarea accesului eşalonat, cu menţinerea distanţei fizice de min. 1,5 m între oricare două persoane;

    0 La intrarea şi ieşirea din camera de vot, fiecare votant îşi va dezinfecta mâinile;

    0 Portul obligatoriu al măştii care să acopere atât gura, cât şi nasul, pe toată durata prezenţei în spaţiile închise;

    0 În cazul în care se formează cozi la intrarea în spaţiile de votare, organizatorii vor asigura menţinerea distanţei minime obligatorii de 1,5 m şi/sau portul obligatoriu al măştii care să acopere atât gura, cât şi nasul;

    0 Marcarea locurilor de staţionare în incinte, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice;

    0 Plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante pentru mâini la intrarea/ieşirea din încăperi/toaletă, precum şi în alte locuri accesibile;

    0 Instalarea de panouri despărţitoare între membrii comisiilor de votare şi public;

    0 Evitarea contactului direct la înmânarea actelor de identitate şi al buletinelor de vot;

    0 Dezinfecţia regulată a suprafeţelor, inclusiv a celor din cabinele de vot;

    aerisirea regulată, la minim 4h a încăperilor.

Pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, aflate în categoria de risc înalt, s-au recomandat următoarele:

Asigurarea accesului prioritar al acestor persoane în secţiile de vot, prin crearea unor intervale orare dedicate;

Crearea condiţiilor de vot pentru persoane care nu se pot deplasa astfel încât votarea să se efectueze în condiţii sigure: organizatorii care însoţesc urna mobilă trebuie să poarte mască, mănuşi ce trebuie schimbate după fiecare vizită, se evită intrarea în domiciliul votantului sau, dacă acest lucru, este necesar se va păstra distanţa fizică de 1,5 m şi se va staţiona un timp limitat sub 15 minute;

 În cazul persoanelor internate, votul cu urna mobilă va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice (purtarea echipamentului de protecţie conform cu recomandările personalului medical al secţiei respective);

  Evitarea prezenţei îndelungate a acestor categorii de persoane la instruiri, în calitate de membri ai comisiilor de vot, observatori etc..