Categorie: Rapoarte

Raport privind calitatea apei potabile in jud. Caras-Severin in anul 2014

În anul 2014, Direcţia de Sănătate Publică Caraş Severin prin Departamentul Supravegherea Factorilor de Risc din Mediu, a efectuat monitorizarea calităţii apei potabile furnizate locuitorilor judeţului Caraş Severin în conformitate cu legislaţia naţională: – Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile; – H.G.nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii […]

Raport privind situaţia fântânilor şi izvoarelor publice 2013

-Conform legii 458/2002 republicată, HG 974/2004 completată și modificată de HG 342/2013 – producătorul de apă/ primăria este obligată să efectueze monitorizarea calităţii apei şi să suporte contravaloarea acestor analize. -La început de an s-a solicitat primăriilor din mediul rural şi urban prin adrese scrise (ultima adresă cu nr. 1068/22.02.2013) să ne informeze în scris […]

Zone de imbaiere

Zone de îmbăiere folosite în mod tradiţional   Nr. crt. Localitatea Zona de îmbăiere 1 Staţiunea Secu     Lac de acumulare Secu 2 Sat Văliug, Staţiunea Crivaia   Lac de acumulare Văliug 3 Comuna Gărîna, sat Brebu, Staţiunea Trei Ape   Lac de acumulare Trei Ape     Zonele de îmbăiere sunt folosite în […]

Raport monitorizare si supraveghere apa 2010

RAPORT  PRIVIND  ACTIVITATEA DE  SUPRAVEGHERE SI  MONITORIZARE A CALITATII APEI POTABILE IN JUDETUL CARAS SEVERIN PE ANUL 2010   Supravegherea şi monitorizarea se efectuează conform normelor sanitare în vigoare ; Legea 458/ 2002 complectată cu Legea 311 /2004 şi H.G. 974 / 2004 , în care se stipulează modul cum se va face monitorizarea calităţii […]

Raport monitorizare si supraveghere apa 2009

RAPORT  PRIVIND  ACTIVITATEA DE  SUPRAVEGHERE SI  MONITORIZARE A CALITATII APEI POTABILE IN JUDETUL CARAS SEVERIN PE ANUL 2009  În cursul anului 2009, în mediul urban, în cele 8 oraşe ale jud Caraş Severin, furnizorul şi distribuitorul de apă potabilă către populaţie este SC AQUA CARAŞ SA. În mediul urban există 12 zone distincte de alimentare […]