Runda 10 de selectie dosare amc/mediatori sanitari

1-ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR si MEDIATOR SANITAR) (Runda a 10 a)– GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ cu publicitate -04.04.2022.

2-Lista AAPL-uri pentru Runda a 10 a Asistenti Medicali Comunitari

3-Lista AAPL-uri pentru Runda a 10 a Mediatori Sanitari

4-Formular Cerere inscriere procedura de recrutare si selectie a specialistilor AMS si MS